چاپ

مورد مشکوکی از کرونا درکرمان گزارش نشده است

 پاسارگاد: مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی گفت : هیچ موردمشکوکی از ویروس کرونای جدید در کشور و استان کرمان مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر شفیعی ازآمادگی کامل مراکز درمانی خبر داد و افزود : علایم این بیماری شبیه انفلو انزااست. وی افزود : بیمارستان‌ها آمادگی کامل دارند اما این بیماری واکسن ندارد بنابراین به صورت درمان حمایتی و مراقبت از افراد مبتلاست .
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی راه دقیق شناسایی ویروس کرونا ی جدید آزمایش است.