یکشنبه, 23 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

بی‌طرفی پاسارگاد در انتخابات

 پاسارگاد
در نبود احزاب و تشکل‌های مدنی فراگیر، بخشی از بار ایشان بر دوش مطبوعات نهاده شده است. مطبوعات که قرار بوده رکن چهارم جامعه‌ی مدنی باشند و دیده‌بانی بکنند، در جوامع توسعه‌نیافته به بازیگران اصلی این میدان تبدیل شده‌اند و در نقش کنشگران سیاسی ظاهر می‌شوند. تداوم این سنت در مطبوعات ایران سوءتفاهمی را دامن زده که اطلاع‌رسانی بی‌طرف، آزادانه و بدونِ قصد و غرض را شوخی می‌پندارد. از همین رو در بزنگاه‌های انتخاباتی این سؤال را زیاد می‌شنویم؛ «نشریه‌ی شما از چه کسی حمایت می‌کند؟» تکرار این سؤال گاه امر را بر خود ما نیز مشتبه می‌کند که حتما باید جانب یکی را بگیریم و از وی طرفداری کنیم. کاری که کم و بیش در انتخابات گذشته انجام داده‌ایم، همان‌گونه که سایر همکاران مطبوعاتی هم در برخی انتخابات بدان پرداخته‌اند و این انتخاب آنهاست و در انتخاب خویش هم کاملا محق هستند.
پاسارگاد اگرچه در طول حیات خویش در انتخابات‌هایی از برخی کاندیداها حمایت کرده است اما همواره کوشیده است به چارچوب‌های حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی منصفانه و بیطرفانه پایبند بماند. در انتخابات فعلی هم علی‌رغم تعدد کاندیداها احساس کردیم از هیچکدام از نامزدهای ورود به مجلس حمایت نکنیم و در چارچوب اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه خویش باقی بمانیم. به کسانی که در صحنه انتخابات حضور یافته‌اند، احترام می‌گذاریم و برای همه‌ی ایشان و سایر بازماندگان از رقابت نیز اجر و موفقیت آرزو می‌کنیم.