جمعه, 08 بهمن 1400

هفته‌نامه شماره ۶۸۷ | ۴ بهمن۱۴۰۰

كرونا تا پاييز

 مسعود مردانی
شلوغی اين روزها، نه برای من، بلكه برای هيچ متخصص اپيدمولوژيستی خوشايند نيست. ما در مرحله اول اپيدمی هستيم و وضعيت فعلی تهران و تدابير انديشيده‌شده نشان می‌دهد كه فعلا درگير اين ويروس خواهيم ماند و همان‌طور كه وزارت بهداشت اعلام كرده، تا پاييز كرونا از كشور ما رخت برنخواهد بست. با اين حال، شلوغی تهران حتی می‌تواند اين وضعيت را تشديد كند. اگرحضور در مجامع انسانی بيشتر شود، زنجيره انتقال ويروس شدت بيشتری پيدا و افراد بيشتری را گرفتار می‌كند. اگر روزی برسد كه عمده جمعيت ساكن در تهران به بيماری دچار شوند و ديگر مورد جديدی به ثبت نرسد، آن وقت است كه می‌توانيم بگوييم دوران شيوع به انتها رسيده است؛ اما تا آن زمان، اين بيماری می‌تواند تا آخرين نفر شهروندان را مبتلا كند و خطرناک باشد. به همين دليل ما استدعا می‌كنيم از مردم كه اگر خارج از خانه كار ضروری ندارند، از محيط امن خانه خارج نشوند و زنجيره انتقال ويروس را گسترش ندهند. ما هنوز هم بايد در خانه بمانيم، هرچقدر هم اين خانه‌مانی خلاف عادت و ميل ما باشد. كرونا برای تك‌تك افرادی كه تا به‌حال گرفتار نشده‌اند، خطرناك است. برای اينكه اين روند صعودی شيوع بيماری را كم كنيم، بايد فاصله‌گيری اجتماعی را به نحو احسن رعايت كنيم. متاسفانه اين روزها ادارات گشايش يافته‌‌اند و همين امر، اين شبهه را به وجود می‌آورد كه اوضاع به روال عادی بازگشته است. در صورتی‌كه چنين نيست. اگر شلوغی خيابان‌ها ادامه يابد، بيم اين می‌رود كه بيماری تا دی‌ماه ادامه داشته باشد و حدود 30 تا 70 درصد مردم را مبتلا كند و بالاخره از تب‌و‌تاب بيفتد و مثل ساير بيماری‌های بومی كشور بشود. در اين صورت ما نگرانی نداريم اما تا آن روز فاصله بسيار است و فشاری كه بر كادر درمانی و پزشكی كشور وارد می‌شود، فراوان. يكی از اساسی‌ترين اصول مقابله با اپيدمی‌های بيماری‌های عفونت‌های ويروسی، از جمله كرونا، همين راهكار ساده در خانه ماندن است. اگر مردم كار ضروری ندارند بايد در خانه بمانند، اما اگر مردم مجبور هستند سر كار حاضر شوند، بايد با نهايت دقت فاصله‌گذاری را رعايت كنند. ادامه اين روند می‌تواند حتی ما را تا پايان سال 99 با اين بحران همراه كند، البته به ياری خداوند اميدواريم، اما مردم نيز نبايد اهميت توصيه‌ها را فراموش كنند و وضعيت امروز را، يك وضعيت معمولی بدانند.
*روزنامه اعتماد