چاپ

دارم هیزم جمع می‌کنم

 احمدرضا تخشید
کامبیز پیام داد: چه می‌کنی ای موجود بی‌وجود؟ نوشتم: دارم برای اثبات وجودم هیزم جمع می‌کنم. جواب داد: نکنه دچار یاس فلسفی شدی و می‌خواهی خودت را بسوزانی... البته چون می‌دانم تو عرضه‌ی چنین کاری نداری و فقط مرد شعاری، احتمالا می‌خواهی مقداری زغال فراهم کنی و خودت را بسپاری به دست تخیل و فرار از واقعیت زندگی. نوشتم: اتفاقا دقیقا برای برخورد با واقعیت زندگی دارم خودم را آماده می‌کنم. راستش را بخواهی با سال‌هایی که از زندگی‌ام گذشته به تجربه فهمیده‌ام باید همیشه برای شرایط ناگهانی خودم را آماده کنم. البته درسته که همیشه از قافله عقبم مثلا همه‌اش لب می‌گزم و دست بر پشت دست می‌زنم که چرا دو قرون کنار نگذاشتم و دلار و سکه نخریدم که در این گرونی‌ها، نقطه‌ی اتکایی داشته باشم. ولی حالا دیگر تصمیم گرفتم گول نخورم و فکر آینده باشم. کامبیز نوشت: گمانم مصرفت بالا رفته و گیج می‌زنی که همین‌طور بی‌ربط چیز می‌نویسی. مرد حسابی هیزم چه ربطی به آینده‌نگری داره. درسته که زغال گرون شده ولی الحمدالله درختان بی‌صاحب زیادی دور و برت هستند که می‌توانی درصورت لزوم از آن‌ها استفاده کنی. جواب دادم: کامبیزجان خودت بریدی و حالا هم خودت داری می‌دوزی. به گمانم تا نیم‌ساعت دیگر مامور هم بفرستی در خانه‌ام و به جرم اعتیاد دستگیرم کنند. نه رفیق شفیق، من دارم هیزم جمع می‌کنم برای ارتباط با دیگران، کامبیز نوشت: پنج دقیقه بهت فرصت می‌دهم حرفت را بزنی و اگر بخواهی باز هم از این شاخه به آن شاخه بپری چند فحش آب‌دار درست و حسابی بارت می‌کنم که آنچنان تاثیر عمیقی رویت بگذارد که یک هفته از خجالت نتوانی سر بلند کنی. نوشتم: چرا عصبانی می‌شوی کامبیز؟ واقعیت را بخواهی یک خورده از جو حاکم بر مجلس ترس برم داشته. یک نماینده گفته برای مکالمات و تماس‌های مسئولان باید شنود گذاشته شود. چرا که این امر لازم است. شاید در این صورت به فرد مسئول هشدار داده شود که مفسدان سیاسی یا اقتصادی دورت را گرفته‌اند... یکی دیگر در مورد فیلتر اینستاگرام گفته: خدا کند این اتفاق بیفتد. فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد. از طرف دیگر یکی از نمایندگان نوشته تا نیمه‌های شب در مجلس برای انجام کارها حضور داشته‌اند. کدخدایی حقوقدان شورای نگهبان هم گفته: جوان بودن، داشتن طرح‌های جدید و دغدغه‌ی معیشت مردم از ویژگی‌های نمایندگان جدید بود... خوب تو این‌ها را کنار هم بگذاری به چه نتیجه‌ای می‌رسی؟ کامبیز جواب داد: مطمئنا نتیجه‌ای که من می‌گیرم با شما اراذل سیاسی فرق می‌کنه. البته نماینده فیلتر اینستاگرام را تکذیب کرد. حالا تو به چه نتیجه‌ای رسیدی؟ نوشتم: من دارم برای ارتباط با دیگران هیزم جمع می‌کنم و فکر می‌کنم همه باید این کار را انجام دهند. چون اگر با همین فرمان جلو برویم، تمام کانال‌های ارتباطی قطع میشه و مجبوریم از روش‌های ارتباط سرخ‌پوستان در قرن‌های قبل استفاده کنیم. به گمانم به کامبیز زیادی برخورد چون همان فحش‌های آبداری را که ابتدا گفته بود نثارم کرد و من با عرض معذرت چون اینجا خانواده نشسته نمی‌توانم بنویسم‌شان.